-
sreda, 03 decembar 2014 11:03

Udruenja proizvo?a?a mleka usvojili zahteve koje su uputili Ministarstvu poljoprivrede i zatite ivotne sredine

U petak, 28.11.2014., u Novom Sadu je odrana zajedni?ka skuptina Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije i Centralne asocijacije proizvo?a?a mleka Vojvodine. Vie od 300 ?lanova oba Udruenja prisustvovali su sednici skuptine, na kojoj su usvojeni zahtevi koji su upu?eni Ministarstvu poljoprivrede i zatite ivotne sredine.

IMG 2112

Zahtevi su slede?i:

1. Zahtevamo zatitu proizvo?a?a mleka i podsticanje kvaliteta putem premiranja po klasama:

premija za ekstra klasu da iznosi 10 rsd po litri mleka,
premija za 1. klasu da iznosi 7 rsd po litri mleka,
premija za 2. klasu da iznosi 4 rsd po litri mleka,
regres za umati?eno grlo da iznosi 30.000 rsd.

2. Zahtevamo da se u Izmene Zakona o dravnom poljoprivrednom zemljitu unesu nai predlozi:

da rok zakupa bude minimum 30 godina, po pravu pre?eg zakupa sto?arima,
da cena zakupa za sto?are bude fiksna po klasama na nivou drave, odre?ena od strane ministarstva i primerena govedarstvu (trokovima proizvodnje mleka),
da ograni?enje zakupa bude hektar po uslovnom umati?enom grlu.

3. Zahtevamo hitno preispitivanje rada Uprave za veterinu kako bi se reili svi nagomilani problemi u sektoru, uz neizostavno u?e?e predstavnika naih udruenja.

4. Zahtevamo ukidanje Regionalnih odgajiva?kih organizacija i da cenovnik i rad Glavne odgajiva?ke organizacije kontrolie ministarstvo, uz uvaavanje predloga naih udruenja.

5. Zahtevamo hitno definisanje operativnog programa razvoja sektora mlekarstva od 2015-2024

Predstavnici Udruenja o?ekuju pismeni odgovor Ministarstva, u rokuIMG 2098 od sedam dana, u kome bi izrazili stav povodom naih zahteva.

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije