-
sreda, 20 februar 2013 16:30

Udruenje proizvo?a?a mleka Srbije se aktivno uklju?ilo u Radnu grupu za pra?enje prisustva aflatoksina u hrani i hrani za ivotinje, koju je po hitnom postupku oformilo Ministarstvo poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Nakon sagledavanja stanja u sektoru proizvodnje mleka, postignut je zajedni?ki stav o uspostavljanju poja?ane kontrole u pogledu prisustva aflatoksina u mleku i hrani za ivotinje.

Ministarstvo poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede Republike Srbije i prera?iva?i ?e obezbediti dovoljnu koli?inu apsorbera, kao dodatka u ishrani krava, kako bi se spre?ila resorpcija mikotoksina.

?lanovi Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije u saradnji sa zvani?nim institucijama sprovode poja?an monitoring, kako bi o?uvali bezbednost hrane i spre?ili da dodje do irenje pojave aflatoksina u mleku. Sva hrana za koju postoji najmanja sumnja da je kontaminirana, bi?e isklju?ena iz dalje upotrebe.

Svi ?lanovi naeg Udruenja, jasno su opredeljeni za suzbijanje svake potencijalne opasnosti koja bi mogla ugroziti bezbednost hrane.

PREDSEDNIK UO
Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije
Ljubia A. Jovanovi?

pdfPreuzmite Saoptenje za javnost Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2019 Udruženje proizvođača mleka Srbije