-
ponedeljak, 07 jul 2014 12:49

Izvor:http://www.tanjug.rs/novosti/136157/proizvodjaci-traze-hitno-ukidanje-novog-pravilnika-o-mleku.htm

BEOGRAD - Proizvo?a?i mleka i odgajiva?i goveda zatraili su danas hitno ukidanje novog pravilnika o dozvoljenoj koncentraciji aflatoksina u sirovom mleku i odlaganje njegove primene na neodre?en period, sve dok se ne ispune neophodni uslovi.

Konf aflatoksin Ljuba?etvrtina mleka jo ne ispunjava standard od maksimalno dozvoljenih 0,05 mikrograma po kilogramu, tvrde oni, i upozoravaju da bi naglo zaotravanje zahteva prema poljoprivrednim proizvo?a?ima moglo da ima nesagledive posledice po ve? devastirano sto?arstvo Srbije.

Razlog za odlaganje primene pravilnika, koji je stupio na snagu 1. jula, proizvo?a?i vide i u tome to ove godine postoji opasnost od ponovnih problema sa pove?anim nivoom aflatoksina u itaricama zbog nepovoljnih vremenskih prilika i poru?uju da treba sprovesti strogu kontrolu sto?ne hrane i skladita.

Predsednik Upravnog odbora Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije Ljubia Jovanovi? kazao je na konferenciji za novinare da je Evropska unija imala sedam godina na raspolaganju za prelazak sa 0,5 na 0,05 mikrograma aflatoksina po kilogramu.Konf Aflatoksin proizvodjaci

Prema njegovim re?ima, nedopustivo je traiti od doma?ih proizvo?a?a da se tako brzo prilagode standardima EU, pogotovo imaju?i u vidu sveukupno loe stanje u sto?arstvu.
On je kao primer naveo to to je Srbija sa 620.000 muznih krava 2006. godine "spala" na 387.000, po poslednjem popisu poljoprivrede.

Predsednica Upravnog odbora Centralne asocijacija proizvo?a?a mleka Vojvodine Sanja Bugarski primetila je da su "jedno elje, a drugo mogu?nosti", dodaju?i da se sve vrti oko kukuruza roda 2014.
"Najbitnije je da se hrana i skladita kontroliu na adekvatan na?in, i onda ?emo imati jasnu situaciju ?ime se ivotinje hrane. Nisu problem mleko i krave, nego komponente kojima se one hrane", kazala je Bugarski.

Foto Tanjug/D. Peternek

 

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije