-
Naslovna Press Clipping Kravama treba zdrav kukuruz
Kravama treba zdrav kukuruz
petak, 22 mart 2013 00:14

Izvor: www.b92.net

Kravama treba zdrav kukuruzBeograd -- Udruenje proizvo?a?a mleka ocenilo je da vra?anje nivoa aflatoksina u mleku na 0,05 ne?e biti mogu?e dok se za ishranu krava ne obezbedi potpuno zdrav kukuruz.

"Za sanaciju trenutnog stanja i usaglaavanja celokupnog sistema kontrole nivoa aflatoksina u sto?noj hrani i mleku sa standardima EU neophodnan je prelazni period od najmanje godinu dana, do nove berbe kukuruza", rekao je na konferenciji za novinare u Beogradu predsednik UO tog udruenja Ljubia Jovanovi?.

On je kazao da u udruenju, ?iji ?lanovi proizvode mleko sa procentom aflatoksina od 0,01 do 0,03 mikrograma po kilogramu, smatraju da svi proizvodja?ima u zemlji ipak ne mogu da obezbede kukuruz sa niskim procentom mikotoksina.

"Smatramo da je trenutan nivo aflatoksina od 0,5 mikrograma po kilogramu usaglaen sa vae?im pravilnikom o prisustvu aflatoksina u sto?noj hrani i da je to odrivo reenje u trenutnoj situaciji", kazao je Jovanovi?, dodavi da u praksi postoji problem i sa distribucijom minerala zeolita koji drava deli kao dodatak ishrani krava za neutralizaciju aflatoksina.

On je naglasio da potroa?i moraju da budu svesni da je i nivo aflatoksina od 0,5 mikrograma po kilogramu bezbedan, da vai u ?itavom svetu, izuzev Evropske unije, gde je uveden kao necarinska barijera za uvoz mleka.

Jovanovi? je ponovio da je Srbija uvela nii, EU standard, nivoa aflatoksina 2011. bez stvaranja sistemskih preduslova za to, to se pre svega odnosi, kako je naveo, na nedostatak inspekcijskih slubi, ali i laboratorija za kontrolu mleka.

Prema njegovim re?ima, u poslednjih pet godina u Srbiji je "izvrena ozbiljna destrukcija u proizvodnji mesa i mleka", pre svega, kako je istakao, zbog izostanka formulisanja agrarne politike, nekontrolisanog rasta cena sirovina za poljoprivrednu proizvodnju, neodrivih uslova finansiranja.

?lan Udruenja Vasa Dingurski kazao je da je "rezultat toga da smanjenje broja krava sa 645.000 grla 2006. na oko 300.000, od ?ega je samo polovina u kontrolisanim higijensko-tehni?kim uslovima, sa obezbedjenim sistemom kontrole mleka, ishrane i odgoja stoke, koji omogu?ava kontinuiranu proizvodnju".

Dingurski je ocenio da je ovo "najtei trenutak za mle?no govedarstvo u istoriji Srbije" i da je "poslednji trenutak da drava uradi neto za spas te sto?arske grane", koja je, kako je naglasio, "na korak do nestajanja".

Udruenje su osnovala 22 proizvodja?a mleka, a kasnije im se pridruilo jo 50. Dnevno isporu?e oko 400.000 litara mleka ekstra kvaliteta. ?lanovi udruenja gaje oko 40.000 goveda i imaju oko 6.000 zaposlenih.

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije