-
Naslovna Press Clipping Nema zdravog mleka bez zdravog kukuruza
Nema zdravog mleka bez zdravog kukuruza
petak, 22 mart 2013 00:11

Izvor: www.kamatica.com

timthumbUdruenje proizvodja?a mleka Srbije ocenilo je u ponedeljak da vra?anje nivoa aflatoksina u mleku sa 0,5 na 0,05 mikrograma po kilogramu ne?e biti mogu?e sve dok se za ishranu krava ne obezbedi potpuno zdrav kukuruz.

Za sanaciju trenutnog stanja i usaglaavanja celokupnog sistema kontrole nivoa aflatoksina u sto?noj hrani i mleku sa standardima EU neophodan je prelazni period od najmanje godinu dana, do nove berbe kukuruza - rekao je predsednik UO tog udruenja Ljubia Jovanovi?.

On je kazao da u udruenju, ?iji ?lanovi proizvode mleko sa procentom aflatoksina od 0,01 do 0,03 mikrograma po kilogramu, smatraju da svim proizvodja?ima u zemlji ipak ne mogu da obezbede kukuruz sa niskim procentom mikotoksina.

- Smatramo da je trenutan nivo aflatoksina od 0,5 mikrograma po kilogramu usaglaen sa vae?im pravilnikom o prisustvu aflatoksina u sto?noj hrani i da je to odrivo reenje u trenutnoj situaciji - kazao je Jovanovi?, dodavi da u praksi postoji problem i sa distribucijom minerala zeolita koji drava deli kao dodatak ishrani krava za neutralizaciju aflatoksina.

On je naglasio da potroa?i moraju da budu svesni da je i nivo aflatoksina od 0,5 mikrograma po kilogramu bezbedan, da vai u ?itavom svetu, izuzev Evropske unije, gde je uveden kao necarinska barijera za uvoz mleka.

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije