-
Naslovna Press Clipping Prvo zdrav kukuruz, pa manje aflatoskina
Prvo zdrav kukuruz, pa manje aflatoskina
petak, 22 mart 2013 00:08

Izvor: www.mondo.rs

v282706p0Udruenje mlekara kae da je nivo od 0,05 mikrograma aflatoksina nedostian sve dok farmeri koriste kontaminiran kukuruz.

Nemogu?e je o?ekivati da proizvo?a?i mleka u Srbiji postignu EU standard do 0,05 mikrograma aflatoksina po kilogramu mleka, sve dok farmeri hrane krave kontaminiranim kukuruzom, upozorili su danas predstavnici Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije i poru?ili da je svo mleko, 400.000 litara dnevno, koje proizvedu ekstra klase i bezbedno za potroa?e.

Loa godina na njivi, proglaena vanrednom situacijom, generisala je kvalitet kukuruza koji je stvorio akutni problem bezbednsti mleka i nemogu?e je posti?i najnoviji standard dok farmeri u ishrani stoke koriste makar i deo tog kukuruza, kojeg ima u skladitima i u ambarima irom Srbije, izjavio je na konferenciji za novinare predsednik UO Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije Ljubia Jovanovi?.

Najve?i deo kukuruza u Srbiji jeste zaraen aflatokasinom B1, a u sistemu kontrole je promaklo da takav kukuruz u?e u lanac ishrane, ukazao je on.

Prema njegovim re?ima, Pravilnik koji regulie nivo aflatoksina na 0,05 donet je 2011. godine, a da nisu stvoreni preduslovi da se on u?ini odrivim.

Proizvo?a?i mleka su napomenuli da je koncentracija aflatoksina po postoje?em Pravilniku od 0,5 mikrograma bezbedna za potroa?e i da je vaila do pre godinu dana u Srbiji, a da vai i dalje u celom svetu, izuzev Evropske unije.

Oni su zahtevali da nova odluka o koncentraciji aflatoksina u mleku od 0,5 mikrograma ostane na snazi najmanje godinu dana, sve do nove berbe kukuruza, kako bi se ceo rod zamenio, sitem oporavio i obezbedio novi rod sto?ne hrane na celoj teritoriji Srbije.

Traimo da se uvede monitoring bezbednosti kompletnog lanca ishrane, rekao je Jovanovi?.

Ne postoji na?in da mi sad proizvedemo kvalitet do 0,05. Ima farmi koje mogu i do 0,03, ali to nije prosek. Tako?e, ne postoji ni na?in da se ?itav rod kukuruza zameni sterilnim i mleko bude odli?no, istakao je Jovanovi? i ukazao da nivo 0,5 aflatoksina nije otrov i da smo ga pili do pre godinu dana.

On je naglasio da nema mesta panici i objasnio da krava ne bi mogla da preivi kada bi u jetri prera?ivala mleko koje je opasno po ljudsko zdravlje, ve? bi uginula.

Jovanovi? je naveo da u proteklom periodu na farmama nije zabeleeno nijedno uginu?e krave.

?lan UO Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije Luka Jeli? je upozorio da je pogrena agrarna politika dovela u pitanje proizvodnju mleka u Srbiji i mle?no govedarstvo na korak od nestajanja.

Jeli? je ukazao da su proizvo?a?i mleka zapostavljeni i izopteni od brige drave i da takva politika vodi Srbiju u pravcu da kao poljoprivredna zemlja bude primorana da uvozi mleko.

(Fonet, Foto Medija centar Beograd)

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije