-
Naslovna Press Clipping Aflatoksin da ostane na 0,5
Aflatoksin da ostane na 0,5
četvrtak, 21 mart 2013 23:44

Izvor: B92

3031588851472f568ef43412847310 origOni smatraju da je jedino na taj na?in mogu? oporavak proizvo?a?a i prera?iva?a mleka.

Uz upozorenje da je teta ogromna, proizvo?a?i su zatraili i druga?iji pristup drave reavanju velikih problema u toj grani poljoprivrede i uspostavljanje sistema kontrole.

Ljubia Jovanovi?, predsednik Udruenja proizvo?a?a mleka, kae da oni, iz udruenja, proizvode samo 30 odsto mleka koje se proizvodi u Srbiji. "Znate u ?emu je problem? Onaj ostatak je potpuno van kontrole. Svake kontrole. I nisu ni u stanju da to finansijski obezbede".

Novi izazov za farme krava mogao bi da bude kako izbe?i njihovo zatvaranje. Prepolovljeni broj grla od 2006. mogao bi, zbog krize sa aflatoksinom, da nastavi da se smanjuje. Sada ih ve? ima manje od 300.000.

Ovo je zadnji trenutak da drava shvati da u strategiji poljoprivrede sto?arstvo treba da bude njena i njegova osnova", rekao je Vasa Dingurovski iz Udruenja proizvo?a?a mleka.

Krajnje je vreme da se svi skupimo i da se okupe sve snage, jer sve ovo ide u vrlo negativnom pravcu, i zaista ?e biti i tragedija i sramota, da ova poljoprivredna zemlja po?ne da uvozi mleko", smatra Luka Jeli?, ?lan Udruenja proizvo?a?a mleka.

Trenutno postoji problem i sa distribucijom zeolita i kukuruza koji treba da pomogne farmerima da neutralizuju aflatoksin i da pobolja kvalitet ishrane grla, a samim tim i njihovog mleka.

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije