-
Naslovna Press Clipping
Press Clipping
ponedeljak, 07 jul 2014 12:49

Izvor:http://www.tanjug.rs/novosti/136157/proizvodjaci-traze-hitno-ukidanje-novog-pravilnika-o-mleku.htm

BEOGRAD - Proizvo?a?i mleka i odgajiva?i goveda zatraili su danas hitno ukidanje novog pravilnika o dozvoljenoj koncentraciji aflatoksina u sirovom mleku i odlaganje njegove primene na neodre?en period, sve dok se ne ispune neophodni uslovi.

Konf aflatoksin Ljuba?etvrtina mleka jo ne ispunjava standard od maksimalno dozvoljenih 0,05 mikrograma po kilogramu, tvrde oni, i upozoravaju da bi naglo zaotravanje zahteva prema poljoprivrednim proizvo?a?ima moglo da ima nesagledive posledice po ve? devastirano sto?arstvo Srbije.

Opširnije...
 
OPORAVAK PROIZVODNJE MLEKA
ponedeljak, 04 novembar 2013 12:53

,,Kako oja?ati poloaj doma?ih proizvo?a?a i prera?iva?a mleka''.

izvor :http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=9177

31.oktobra 2013. u prostorijama PKS odrzan jezajedni?ki sastankisastanak Udruenja za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju PKS i Ministarstva poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede na temu,,Kako oja?ati poloaj doma?ih proizvo?a?a i prera?iva?a mleka''.

Iskustva iz zemalja EU ukazuju na ?injenicu da najve?i broj malih mlekara ne?e opstati u narednom periodu, jer ne?e imati ekonomskih mogu?nosti da uskladi svoje poslovanje prema zahtevima i standardima EU.

U Srbiji se godinje proizvede oko 1,5 milijardi litara mleka. Od toga, ?ak 98 odsto zauzima proizvodnja kravljeg mleka, 0,8 osto ov?ijeg, dok je oko 1,6 odsto proizvodnja kozjeg mleka. Vrednost proizvodnje na nivou gazdinstava iznosi oko 300 miliona evra, to ?ni oko 7,6 odsto ukupnog poljoprivrednog bruto proizvoda. Mlekarska industrija zauzima lidersko mesto u prehrambenoj industriji Srbije. Procena je da sadanje mlekare rade sa polovinom iskori?enosti, tako da preradni kapaciteti nisu prepreka pove?anju proizvodnje. Sto?arstvo Srbije ve? vie decenija ima tendenciju pada od dva do tri odsto godinje. Bez njega nema ni razvijene poljoprivrede. Stanje u ovoj delatnosti odrazilo se i na potronju mleka, po kojoj se nalazimo na pretposlednjem mestu u Evropi.

Prema rezultatima popisa poljoprivrede, u Srbiji ima 628.555 porodi?nih poljoprivrednih gazdinstava. Ukupna povrina kori?enog poljoprivrednog zemljita je 3.355.859 hektara, a ukupan broj goveda je 920.762. Prema poslednjim podacima Uprave za trezor Ministarstva finansija, registrovano je 330.000 poljoprivrednih gazdinstava.

Opširnije...
 
Kravama treba zdrav kukuruz
petak, 22 mart 2013 00:14

Izvor: www.b92.net

Kravama treba zdrav kukuruzBeograd -- Udruenje proizvo?a?a mleka ocenilo je da vra?anje nivoa aflatoksina u mleku na 0,05 ne?e biti mogu?e dok se za ishranu krava ne obezbedi potpuno zdrav kukuruz.

"Za sanaciju trenutnog stanja i usaglaavanja celokupnog sistema kontrole nivoa aflatoksina u sto?noj hrani i mleku sa standardima EU neophodnan je prelazni period od najmanje godinu dana, do nove berbe kukuruza", rekao je na konferenciji za novinare u Beogradu predsednik UO tog udruenja Ljubia Jovanovi?.

Opširnije...
 
Nema zdravog mleka bez zdravog kukuruza
petak, 22 mart 2013 00:11

Izvor: www.kamatica.com

timthumbUdruenje proizvodja?a mleka Srbije ocenilo je u ponedeljak da vra?anje nivoa aflatoksina u mleku sa 0,5 na 0,05 mikrograma po kilogramu ne?e biti mogu?e sve dok se za ishranu krava ne obezbedi potpuno zdrav kukuruz.

Za sanaciju trenutnog stanja i usaglaavanja celokupnog sistema kontrole nivoa aflatoksina u sto?noj hrani i mleku sa standardima EU neophodan je prelazni period od najmanje godinu dana, do nove berbe kukuruza - rekao je predsednik UO tog udruenja Ljubia Jovanovi?.

Opširnije...
 
Prvo zdrav kukuruz, pa manje aflatoskina
petak, 22 mart 2013 00:08

Izvor: www.mondo.rs

v282706p0Udruenje mlekara kae da je nivo od 0,05 mikrograma aflatoksina nedostian sve dok farmeri koriste kontaminiran kukuruz.

Nemogu?e je o?ekivati da proizvo?a?i mleka u Srbiji postignu EU standard do 0,05 mikrograma aflatoksina po kilogramu mleka, sve dok farmeri hrane krave kontaminiranim kukuruzom, upozorili su danas predstavnici Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije i poru?ili da je svo mleko, 400.000 litara dnevno, koje proizvedu ekstra klase i bezbedno za potroa?e.

Loa godina na njivi, proglaena vanrednom situacijom, generisala je kvalitet kukuruza koji je stvorio akutni problem bezbednsti mleka i nemogu?e je posti?i najnoviji standard dok farmeri u ishrani stoke koriste makar i deo tog kukuruza, kojeg ima u skladitima i u ambarima irom Srbije, izjavio je na konferenciji za novinare predsednik UO Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije Ljubia Jovanovi?.

Opširnije...
 
petak, 22 mart 2013 00:05

Izvor: www.naslovi.net

mleko-seljakBEOGRAD, 18. marta 2013. (Beta) - Udruenje proizvodja?a mleka Srbije ocenilo je u ponedeljak da vra?anje nivoa aflatoksina u mleku sa 0,5 na 0,05 mikrograma po kilogramu ne?e biti mogu?e sve dok se za ishranu krava ne obezbedi potpuno zdrav kukuruz.

"Za sanaciju trenutnog stanja i usaglaavanja celokupnog sistema kontrole nivoa aflatoksina u sto?noj hrani i mleku sa standardima EU neophodan je prelazni period od najmanje godinu dana, do nove berbe kukuruza", rekao je na konferenciji za novinare u Beogradu predsednik UO tog udruenja Ljubia Jovanovi?.

On je kazao da u udruenju, ?iji ?lanovi proizvode mleko sa procentom aflatoksina od 0,01 do 0,03 mikrograma po kilogramu, smatraju da svim proizvodja?ima u zemlji ipak ne mogu da obezbede kukuruz sa niskim procentom mikotoksina.

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 2

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije