-
petak, 24 novembar 2017 12:47
Indeks članka
UDRUENJE ORGANIZUJE III SRPSKI KONGRES MLEKARSTVA
Strana 2
Sve strane

Udruenje proizvo?a?a mleka Srbije ?e i ove godine nastaviti tradiciju

organizovanja Kongresa mlekarstva u Beogradu. Kongres ?e se odrati 28.

novembra u hotelu Holiday Inn, sa po?etkom u 09:00 ?asova.

Ove godine, u?esnici Kongresa ?e se baviti transferom znanja i najboljom

praksom razvijenih poljoprivrednih sistema, sa nasim gostom,

zemljom partnerom, Republikom Austrijom.Na osnovu dugogodisnje

saradnje i postoje?ih sporazuma, nasi partneri i suorganizatori

III Kongresa mlekarstva Srbije ?e biti Austrijski poljoprivredni

klaster AAC i Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva, voda i zastite

zivotne sredine Austrije.

Detaljan program Kongresa moete pogledati ovde.

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2019 Udruženje proizvođača mleka Srbije