-
Naslovna Aktuelno Potpisan Sporazum o saradnji sa Austrijskim poljoprivrednim klasterom
Potpisan Sporazum o saradnji sa Austrijskim poljoprivrednim klasterom
utorak, 18 april 2017 15:45

Po?etkom aprila, ?lanovi Upravnog odbora Udruenja, na ?elu sa predsednikom Ljubišom Jovanovi?em, posetili su Austriju, gde je potpisan Sporazum o saradnji izme?u Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije i Austrijskog poljoprivrednog klastera (Austrian Agricultural Cluster: http://www.aac.or.at/index.php/en/)astrijskiklaster poseta 1

Sporazum ?e zna?ajno doprineti postizanju glavnih ciljeva Udruenja, u smislu konstantnog poboljšavanja uslova poslovanja i podizanja konkurentnosti. Glavne teme za saradnju ?e biti:

- Organizacija zajedni?kih seminara na temu proizvodnje mleka I mesa I uzgoja stoke

- Transfer znanja i tehnologija putem edukacija i treninga

- Pomo? u razvoju proizvodnje mleka i mesa (tehni?ka I komercijalna podrška u planiranju investicionih projekata za IPARD fond)

- Uvo?enje IT programa za ??pametnu? proizvodnju ?? Smart Farming Solutions

- Uvoz prvoklasne simentalske genetikeaustrijski klaster poseta 2

Prilikom ove posete, ?lanovi Udruenja imali su priliku i da posete nekoliko uspešnih porodinih farmi, kao i Austrijsku nacionalnu izlobu goveda simentalske rase u Maishofen-u.austrijski klaster poseta izlozba

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije