-
Naslovna Aktuelno NAJAVA DOGA?AJA: DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA u Beogradu 24. oktobra 2016.
NAJAVA DOGA?AJA: DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA u Beogradu 24. oktobra 2016.
sreda, 26 oktobar 2016 10:21

Obavetavamo vas da ?e se Drugi srpski Kongresa mlekarstva odrati 24. oktobra 2016. godine sa po?etkom u 9:30h u hotelu Holiday Inn, Beograd.

Kongres template-prezentacija-izmenjeno

Kongres organizuje Udruenje proizvo?a?a mleka Srbije, a u okviru projekta Politi?ki dijalog izme?u javnog i privatnog sektora u oblasti mleka u Republici Srbiji, koji sprovode Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Teme Kongresa, izme?u ostalog, su: unapre?enje konkurentnosti i kvaliteta mleka kroz saradnju proizvo?a?a, prera?iva?a, prodajnih sistema i adekvatnu podrku dravnih institucija, Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju - promena modela podsticanja proizvodnje mleka, primena Zakona o dravnom poljoprivrednom zemljitu, i dr.

Kongres Mlekarstva ?e okupiti stru?njake i predstavnike Ministarstva poljoprivrede i ivotne sredine Srbije, UN FAO, EBRD, kao i veliki broj predstavnika proizvo?a?a i prera?iva?a mleka i drugih u?esnika ovog stratekog sektora srpskog agrara.

Detaljnu agendu moete pogledati ovde.

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije