-
Naslovna Aktuelno Predavanje na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu
Predavanje na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu
ponedeljak, 30 mart 2015 13:49

Povećanje produktivnosti u proizvodnji mleka primenom savremene ishrane, menadžmenta i rane dijagnostike bolesti (iskustva iz SAD-a)

INEDA – Institut za profitabilno govedarstvo iz Minhena i
SANO – Savremena ishrana životinja d.o.o. u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu (departman za stočarstvo) organizovali su 26. marta internacionalni stručni seminar. Krave1 cr

Proizvodnja mleka na farmama u Srbiji mora se unaprediti. Uopšteno - farme proizvode premale količine mleka, a niska produktivnost ishrane uz nisku operativnu efikasnost uzrokuje visoke proizvodne troškove. Niska produktivnost ishrane ogleda se u niskoj konverziji hrane. Zato su, između ostalog, krivi nedovoljna koncentracija hranljivih materija u osnovnom obroku te linearna primena koncentrata ujednačenog sastava, sastavljenog najčešće po kriterijumu niske cene, a ne funkcionalnosti. Neadekvatna ishrana povezana je direktno sa učestalošću metaboličko - zdravstvenih poremećaja koji se javljaju u obliku poremećaja reproduktivnih funkcija i smanjene proizvodnje.

O prevazilaženju ovih problema, govorio je specijalista za ishranu mlečnih krava, profesor na Univerzitetu Illinois, SAD, Prof. dr Michael Hutjens. 

Primenu u praksi predstavio je Jordan Matthews, suvlasnik i menadžer na farmi Rosy-Lane Holsteins, Wisconsin,SAD. Izlaganje možete pogledati OVDE.

Farmeri i ostali zainteresovani su imali priliku da čuju iskustva sa farme koja obrađuje 700 hektara zemlje i proizvodi
mleko na 825 Holstein krava. Na farmi se nalazi više od 1.500 životinja. Prosečna godišnja proizvodnja se kreće oko 14.000 litara po kravi. Mleko se prodaje mlekari koja je udaljena ca 300 km (Saputo kraj VAUPUN-a u Viskonsinu) i koristi se za proizvodnju sira. Proizvodni cilj je visoka proizvodnja uz naglasak na unapređenje pojedinih delova menadžmenta sa ciljem povećanja profitabilnosti
celog preduzeća, uz brigu za očuvanje prirodnih resursa u okolini (kao što je voda, vazduh i zemlja), uz osiguranje ugodnog života za porodicu i radnike preduzeća.

 

  • SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

    ZAVRŠEN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapređenje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za veću konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2018 Udruženje proizvođača mleka Srbije