-
petak, 05 septembar 2014 14:21

Kompanija IMLEK obezbedila mainu za potrebe ?lanova Udruenja

pakovanje1Na predlog Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije, kompanija IMLEK uloi?e sredstva u formiranje mainskog prstena za potrebe ?lanova Udruenja, u cilju poboljanja sirovinske baze, odnosno kvaliteta sirovog mleka. Prva maina, koja ?e se koristiti za pakovanje hraniva (trebera i rezanca), stigla je u Srbiju i putena je u rad.pakovanje

Na slikama se moe videti demonstracija pakovanja presovanog rezanca koji ima 28% suve materije.

pak4

pak3

Formiranje mainskog prstena bi?e nastavljeno u narednoj godini.

rezanac

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije