-
ponedeljak, 11 avgust 2014 14:12

farma na kojoj vlada obeleava 100 dana rada: jedna od najboljih u srbiji, a napravila ju je ena

Premijer Srbije Aleksandar Vu?i? i ?lanovi vlade obili su Ba?ko Gradite povodom obeleavanja 100 dana rada nove vlade. Farma Katalin Mulai, koja je jedan od ?lanova Upravnog odbora Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije, odabrana je kao jedno od najuspenijih poljoprivrednih gazdinstava, koje danas pla?a porez dravi, a nastalo je zahvaljuju?i li?nom preduzetnitvu i inicijativi jedne osobe.

Katalin VucicVu?i? je nakon obilaska farme "Mulai" u Ba?kom Graditu rekao da je politika drave i ove vlade da pomae uspene da postanu jo uspeniji, za razliku od prethodnih vlada koje su uvek pomagale neuspene.

Prema njegovim re?ima za obeleavanje 100 dana rada Vlade nije moglo da se izabere bolje mesto od farme "Mulai". Nismo mogli da izabermo bolju lokaciju. Svi mi moemo od vas da se nau?imo radu, marljivosti, potovanju obaveza. Za vas ne postoji vikend, morate da radite 365 dana, morate da ustanete u 4 ujutru. Malo je ovako uzornih, velikih i uspenih doma?instava u naoj zemlji" , rekao je Vu?i?.katalin vucic 2

Re? je o eni koja je napravila jednu od najboljih farmi u Srbiji, koja proizvede milion i po litara mleka godinje. elimo da vidimo kako da doprinesemo razvoju sto?arstva u Srbiji", rekao je Vu?i? gostuju?i na TV Pinku.

Na poljoprovrednom gazdinstvu u Ba?kom Graditu dnevno se proizvode oko 3.000 litara mleka ekstra kvaliteta, a plan je da se u 2014. godini proizvede milion litara kravljeg mleka, rekla je vlasnica tog gazdinstva Katalin Mulai.

Ona je navela da je njena farma u 2013. godini bila prva u koli?ini i kvalitetu isporu?enog kravljeg mleka "Imleku". Prema njenim re?ima, od 2006. godine gazdinstvo je evidentirano u sistem PDV.

U okviru porodi?nog gazdinstva obra?uje se 285 hektara poljoprivrednog zemljita od toga zakupljenih 98 hektara zemljita u dravnom vlasnitvu, 85 hektara je u vlasnitvu ?lanova porodice, a preostalo zemljite je zakupljeno zemljite u privratnom valsnitvu. Mulai je rekla da je najve?i napredak u razvoju farme postignut nakon to je zakupljeno poljoprovredno zemljite u dravnom valsnitvu jer je tada pove?ano brojno stanje stada, proireni su smetajni kapaciteti.

Nai budu?i poslovni planovi su dalji razvoj ratarske i sto?arske proizviodnje, kao i proizvodnje kravljeg mleka za ta i dalje o?ekujemo adekvatne podsticajne mere vlade", poru?ila je ona.

Izvor:blic.rs

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije