-
četvrtak, 19 jun 2014 10:59

eastagri annual meeting

Predsednik Upravnog odbora Ljubia Jovanovi? u?estvovao je kao govornik na godinjem sastanku EastAgri, odranom 18. i 19. juna u Beogradu. Tema sastanka bila je Best Food: How to produce both quality and quantity in Europe and Central Asia.

EastAgri Annual MeetingGospodin Jovanovi? pokrio je temu "Uloga Udruenja u povezivanju javnog i privatnog sektora, sa ciljem poboljanja konkurentnosti i efikasnosti sektora poljoprivrede/sto?arstva". Vie informacija moete prona?i na slede?em linku: EastAgri Annual Meeting.

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije