-
Naslovna Aktuelno Odluka o dodeli humanitarne pomo?i
Odluka o dodeli humanitarne pomo?i
petak, 06 jun 2014 13:09

Pomo? ugroenima u poplavama

Na vanrednoj sednici Upravnog odbora Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije, koja je odrana 22.05.2014. godine u Novom Sadu, donete su odluke o dodeli humanitarne pomo?i poljoprivrednim gazdinstvima ugroenim u poplavama.

UO podonosi inicijativu u kojoj apeluje na sve svoje ?lanove da doniranjem 10% dnevne proizvodnje mleka podre akciju prikupljanja humanitarne pomo?i u saradnji sa kompanijom IMLEK AD. Logistiku i distribuciju pomo?i sprovodi?e IMLEK AD.


UO donosi odluku da ?e u roku od 60 dana (kada bude izvrena procena tete) na nivou Udruenja biti prikupljeno 30 steonih junica koje ?e biti poklonjene najugroenijima.


Doneena je odluka o prikupljanju sto?ne hrane za najugroenija gazdinstva. O koli?inama ?e se govoriti nakon procene tete i potreba.


?lan Udruenja, PIK Be?ej A.D. u dogovoru sa optinom obezbedio je jednu talu kapaciteta 200 grla koja moe posluiti kao pansion" za ivotinje koje su preivele poplave. Obezbe?eni su i lekovi i sto?na hrana.


Sva pomo? ?e se sprovoditi institucionalizovano, preko lokalnih samouprava i nadlenih Ministarstava, nakon to se proceni kome pomo? treba, u kom vidu i ko ispunjava uslove kvaliteta koji na snagu stupaju 1. jula ove godine


Udruenje nudi i svoju stru?nu pomo?, i kao ?lan saveta/odbora koji ?e predlagati najbolje na?ine sanacije nastale tete, i individualno

 

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije