-
Naslovna Aktuelno SAJAM POLJOPRIVREDE
SAJAM POLJOPRIVREDE
petak, 06 jun 2014 11:54

Udruenje proizvo?a?a mleka Srbije na me?unarodnom sajmu Poljoprivrede u Novom Sadu


2014-05-22 14.33.32Udruenje je bilo prisutno na 81. me?unarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, odranom od 20.-26. maja 2014. godine.

s1Na tandu Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije odrani su sastanci na kojima su se svi zainteresovani farmeri uputili u usluge koje nudi firme Udrueni farmeri d.o.o., koju zastupa Udruenje. Farmeri su bili obaveteni i o svim povlasticama koje dobijaju kao ?lanovi Udruenja.

Na tandu Delta Generali osiguranja,zainteresovanim farmerima odrane su prezentacije o povla?enim uslovima osiguranja koji oni kao ?lanovi Udruenja imaju.

Poljoprivredni sajam u Novom Sadu je vode?i sajam iz oblastis6 agrobiznisa na prostoru Zapadnog Balkana i Jugoisto?ne Evrope. U sedam sajamskih dana susre?u se i povezuju proizvo?a?i, trgovci, stru?njaci, nau?nici, politi?ari, privredne delegacije, predstavnici medija i posetioci iz svih oblasti drutvenog i pivrednog sektora.

photo5

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije