-
Naslovna Aktuelno Конкурс је у току
Конкурс је у току
četvrtak, 31 oktobar 2013 10:25

К О Н К У Р С
за коришћење подстицаја за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу у 2013. години

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања расписује Конкурс за коришћење подстицаја за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу у 2013. години

Конкурс садржи услове за остваривање права на подстицаје, документацију коју је потребно поднети, рок за подношење пријаве и друге потребне информације за коришћење подстицаја за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу у 2013. години.

Образац пријаве са обавезном документацијом подноси се у року од 01.11. до 15.11.2013. године, у затвореним ковертама са назнаком пошиљаоца – подносиоца пријаве (име, презиме, адреса) и назнаком : „Не отварати – Конкурс о условима и начину коришћења подстицаја за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу у 2013 години", лично или препорученом поштом, на адресу Управа за аграрна плаћања, Ул. Хајдук Вељкова 4 – 6, 15000 Шабац.

Упутство и документацију везану за конкурс можете преузети са сајта Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде.

 

 

  • SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

    ZAVRŠEN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapređenje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za veću konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2019 Udruženje proizvođača mleka Srbije