-
sreda, 30 oktobar 2013 12:35

PO?ELA SA RADOM FIRMA " UDRUENI FARMERI "

Po?ela je sa radom firma " Udrueni farmeri ". Firma je osnovana sa idejom i ciljem da ?lanovi udruenja nabavljaju sav repromaterijal preko firme po znatno boljim uslovima!

Trenutno je u toku akcija prodaje sirovog rezanca od e?erne repe po povoljnim cenama uz odloeno pla?anje.

Za sve informacije stojimo vam na raspolaganju.

Broj telefona 011/ 244 11 43 mob. 060/ 655 94 04

Srda?no,

Sava Jovanovi?, direktor

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije