-
sreda, 30 oktobar 2013 12:17

SAVEZ UDRUENJA

Dana 25.10.2013 godine, u Novom Sadu, u prostorijama Master centra, odran je sastanak izme?u predstavnika Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije i Centralne asocijacije proizvo?a?a mleka Vojvodine.

Na sastanku je dogovorena budu?a saradnja po modelu saveza udruenja. Cilj saveza je da se u njega inkorporiraju sva postoje?a udruenja radi bolje saradnje i lakeg ostvarivanja zajedni?kih ciljeva.

U naredne dve nedelje, pravne slube ?e se baviti konkretnom realizacijom dogovorenog.

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije