-
Naslovna Aktuelno U NAJAVI
U NAJAVI
sreda, 30 oktobar 2013 10:24

Kako oja?ati poloaj doma?ih proizvo?a?a i prera?iva?a mleka

izvor :http://www.pks.rs/

31. oktobra 2013. godine, 11:00 sati, PKS, Resavska 15, sala 2

Zajedni?ki sastanak Udruenja za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju i vodoprivredu PKS i predstavnika Ministarstva poljopirvrede bavi?e se situacijom koja o?ekuje mlekarski sektor nakon liberalizacije trgovine, a ukaza?e i na potencijal mle?nog govedarstva.

Moderatori sastanka su Nenad Budimovi?, sekretar Udruenja za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju i vodoprivredu PKS, i Ljubia Jovanovi?, savetnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede.

Na sastanku ?e se razmatrati trenutna situacija u sektoru, predlozi mera koje ?e drava sprovesti za podizanje kapaciteta sirovinske baze, kao i predlozi za repozicioniranje gotovih proizvoda kroz novi investicioni ciklus.

Poziv za u?e?e na zajedni?kom sastanku moete pogledati i preuzeti sa sajtaPRIVREDNE KOMORE SRBIJE

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije