-
Naslovna Aktuelno CENA MLEKA za IV kvartal 2013.god.
CENA MLEKA za IV kvartal 2013.god.
sreda, 02 oktobar 2013 11:22

Dana 18.09.2013. god u prostorijama AD "IMLEK" u Padinskoj Skeli , odran je sastanak predstavnika Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije sa direktorom sirovinskog sektora AD "Imlek" Goranom Stopari?em i generalnim direktorom AD "Imlek" Slobodanom Petrovi?em.

Cena mleka za IV kvartal 2013.

Na dnevnom redu su bile dve ta?ke:
1.Cene mleka za IV kvartal 2013. god
2.Budu?a saradnja izme?u Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije i
AD "Imlek"
Zaklju?eno je slede?e:
Izra?unata cena sirovog mleka ( 3,8 % mm , 3,2 % prot,extra klasa, 1000 lit/dan)za 4.kvartal, po Protokolu o formiranju cene mleka je 37,98 din/lit.
Cena mleka navedenog kvaliteta po sadanjem cenovniku je
38,30 din/lit.
Odlu?eno je da na snazi ostane stari cenovnik, sa tim da se iznosi destimulacije za mm i protein izjedna?e sa iznosima stimulacija za mm i protein.
Umanjuju se destimulacije za hemijski kvalitet mleka (novi iznos destimulacije bi?e 1,00 din/m.j. za mleko ispod 3,8 % m.m.i 1,50 din/p.j za mleko ispod 3,2 % prot).
Dogovoreno je da sinhronizujemo nastupe prema ministarstvu i uskladimo zahteve i predloge prema novom ministru poljoprivrede.

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije