-
Naslovna Aktuelno Potpisan Memorandum o razumevanju izme?u Kanade i Srbije
Potpisan Memorandum o razumevanju izme?u Kanade i Srbije
petak, 24 februar 2012 12:36

Ministar poljoprivrede, trgovine, umarstva i vodoprivrede Duan Petrovi? i ambasador Kanade NJ.E Roman Va?uk potpisali su, dana 22. februara 2012. godine u Vladi Srbije, Memorandum o razumevanju izme?u Ministarstva poljoprivrede, trgovine, umarstva i vodoprivrede Repubike Srbije i Ministarstva za poljoprivredu i hranu Kanade o saradnji u oblasti poljoprivrede.

kanadavel1

Zahvaljuju?i ovom Memorandumu omogu?i?e se unapre?enje proizvodnih kapaciteta u srpskom sto?arstvu, pre svega kroz unapre?enje rasnog sastava grla.
Tom prilikom ministar Petrovi? je ukazao da sto?arstvo trenutno ?ini svega 30 odsto poljoprivredne proizvodnje u Srbiji, a cilj je da to u?e?e bude duplirano i da iznosi 60 odsto, to ?e doprineti pove?anju proizvodnje mesa, mleka i jaja.

Srbija u ovom trenutku ima manjak dobre stoke, rasni sastav grla treba da bude promenjen to je pre mogu?e. Radi se o vrlo sloenom i komplikovanom procesu, naglasio je ministar Petrovi? i dodao: Dananjim potpisivanjem Memoranduma i stvaranjem formalnog okvira za unapre?enje saradnje taj proces bi?e ubrzan. Kanada ima izuzetno kvalitetnu produkciju dobrog genetskog materijala u sto?arstvu.

Sutina ovog Memoranduma o razumevanju je uspostavljanje formalnog okvira koji ?e omogu?iti svim nadlenim institucijama u Srbiji da uspostave adekvatnu saradnju sa odgovaraju?im kanadskim institucijama, izjavio je ministar Petrovi? i objasnio da je Institut za sto?arstvo u Zemunu utvr?en kao referentna ustanova u Srbiji koja ?e sa kanadskim institucijama ostvariti saradnju u pogledu unapre?enja genetskog materijala u naoj zemlji.

Ministar Petrovi? je istakao da je Kanada u poslednjih ?etiri do pet godina investirala zna?ajna sredstva koja su doprinela unapre?enju genetskog materijala u Srbiji i da je iz te zemlje 2008. i 2009. godine uvezen veliki broj steonih junica.

kanadavel2

Kanadski ambasador Va?uk istakao je da ta zemlja prepoznaje potencijal Srbije kao proizvo?a?a visokokvalitetne hrane za zemlje u okruenju i Evropi, zbog ?ega eli da pomogne u unapre?enju njenog proizvodnog kapaciteta u govedarstvu, proizvodnji mleka, svinjarstvu, kao i ostalim oblastima sto?arstva.

Kanada je uvidela da kompanije i poljoprivrednici iz Srbije pokazuju sve ve?i interes za nau visokokvalitetnu tehnologiju i opremu za sto?arstvo. Tamo gde postoji tranja, mi imamo ponudu, rekao je NJ.E. Va?uk i dodao: Kanada je do sada u ovu oblast u Srbiji direktno investirala 10 miliona evra, to je do sada omogu?ilo ukupan obrt od 60 miliona evra.

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije