-
sreda, 01 jun 2011 00:00

1Udruenje proizvo?a?a mleka Srbije pridruilo se obeleavanju Svetskog dana mleka, 1. juna, doniraju?i zajedno sa kompanijom "Imlek" ukupno 1.500 litara mleka za pet bolnica, kola, udruenja i domova irom nae zemlje. Svetski dan mleka, za koji je Organizacija UN za poljoprivredu i hranu (FAO) odredila 1. jun, ove godine se prvi put obeleava i u Srbiji, a cilj te manifestacije koja se irom planete proslavlja od 2001. godine je ukazivanje na vanost mleka i mle?nih prera?evina. Pristup obeleavanju je individualan, a zemlje sveta biraju svoj na?in proslave u saradnji sa lokalnim ili nacionalnim upravama i medijima.

Predsednik Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije Ljubia Jovanovi? danas je Specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju u Beogradu uru?io 550 litara dugotrajnog mleka. Donacija je predata u dnevnoj bolnici te visokospecijalizovane zdravstvene ustanove na Vodovcu u kojoj dnevno boravi 100 dece sa cerebralnom paralizom, a koja obuhvata i dve kole - redovnu i kolu po specijalnom programu.

Preostali deo ukupne koli?ine mleka namenjen je Osnovnoj koli za decu sa posebnim potrebama "Sava Jovanovi?" iz Sirogojna, Udruenju samohranih roditelja i porodica dece sa invaliditetom "Plava koljka", koli za osnovno i srednje obrazovanje "Jelena Varjaki" iz Vrca i Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju iz Veternika.

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije