-
Naslovna Aktuelno
Aktuelno
NAJAVA DOGA?AJA: DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA u Beogradu 24. oktobra 2016.
sreda, 26 oktobar 2016 10:21

Obavetavamo vas da ?e se Drugi srpski Kongresa mlekarstva odrati 24. oktobra 2016. godine sa po?etkom u 9:30h u hotelu Holiday Inn, Beograd.

Kongres template-prezentacija-izmenjeno

Kongres organizuje Udruenje proizvo?a?a mleka Srbije, a u okviru projekta Politi?ki dijalog izme?u javnog i privatnog sektora u oblasti mleka u Republici Srbiji, koji sprovode Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Teme Kongresa, izme?u ostalog, su: unapre?enje konkurentnosti i kvaliteta mleka kroz saradnju proizvo?a?a, prera?iva?a, prodajnih sistema i adekvatnu podrku dravnih institucija, Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju - promena modela podsticanja proizvodnje mleka, primena Zakona o dravnom poljoprivrednom zemljitu, i dr.

Kongres Mlekarstva ?e okupiti stru?njake i predstavnike Ministarstva poljoprivrede i ivotne sredine Srbije, UN FAO, EBRD, kao i veliki broj predstavnika proizvo?a?a i prera?iva?a mleka i drugih u?esnika ovog stratekog sektora srpskog agrara.

Detaljnu agendu moete pogledati ovde.

 
utorak, 24 novembar 2015 14:55

LOGOTIPI crU Beogradu je 5. i 6. novembra 2015. godine odran prvi srpski Kongres mlekarstva u organizaciji Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije, a u okviru projekta Podrka dijalogu izme?u javnih i privatnih aktera za sektor mleka u Republici Srbiji, koji sprovode Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Na Kongresu su se okupili stru?njaci, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zatite ivotne sredine Republike Srbije, ali i predstavnici proizvo?a?a i prera?iva?kih kompanija, nau?noistraiva?kih institucija i srodnih udruenja iz inostranstva, odnosno svi vani ?inioci u proizvo?a?kom lancu ovog stratekog sektora srpskog agrara.

kongres4

Mlekarstvo-s


Kongres je otvorila Sneana Bogosavljevi? Bokovi?, ministar poljoprivrede i zatite ivotne sredine u Vladi Republike Srbije, nakon ?ega se prisutnima obratio Dmitry Prikhodko, ekonomista Investicionog Centra UN FAO i Miljan drale, direktor odseka za Agrobiznis za jugoisto?nu Evropu EBRD. Ministarka je naglasila da ?e, uprkos merama tednje, podsticaji za sto?arstvo ostati isti u narednoj godini, kao i da ?e nastaviti da se radi na unapre?enju konkurentnosti putem izmena Pravilnika za veterinu, Zakona o zakupu dravnog poljoprivrednog zemljita i poboljanjem kvaliteta mleka. Gospo?a Bogosavljevi? napomenula je da je prethodne godine kona?no zaustavljen trend pada broja muznih grla i koli?ine proizvedenog mleka i da je kona?no ostvaren blagi rast. Dmitry Prikhodko je napomenuo da FAO ve? nekoliko godina prati ovaj sektror u Srbiji za koji smatra da ima visok potencijal. ?injenica je da ?e cene sirovog mleka u narednom periodu stagnirati, ali se svakako u narednoj deceniji o?ekuje rast tranje za mle?nim proizvodima u zemljama u razvoju, gde Srbija moe da trai svoju ansu, pod uslovom da se vredno radi na poboljanju kvaliteta i efikasnosti, kod svih u?esnika u lancu proizvodnje. FAO i EBRD ?e nastaviti da pruaju podrku sektoru mleka i mesa u Srbiji, potvrdio je i Miljan drale, koji je naglasio koliko je vana dobra saradnja sa javnim sektorom. Poboljanjem zakona doprine?e se stvaranju boljih izvora finansiranja, to je glavni preduslov za dalji razvoj sektora.

Kongres template-prezentacija-

Ljubia Jovanovi? naglasio je da Udruenje proizvo?a?a mleka Srbije uspeno sara?uje sa FAO i EBRD, sa prera?iva?ima sa kojima ima model pregovaranja oko cene, kao i sa javnim institucijama. Cilj Udruenja i svih aktera u lancu treba da bude da u narednih tri do ?etiri godine 95 odsto proizvedenog srpskog mleka bude u ekstra klasi kvaliteta.

Opširnije...
 
Predavanje na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu
ponedeljak, 30 mart 2015 13:49

Pove?anje produktivnosti u proizvodnji mleka primenom savremene ishrane, menadmenta i rane dijagnostike bolesti (iskustva iz SAD-a)

INEDA Institut za profitabilno govedarstvo iz Minhena i
SANO Savremena ishrana ivotinja d.o.o.u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu (departman za sto?arstvo) organizovali su 26. marta internacionalni stru?ni seminar.Krave1 cr

Proizvodnja mleka na farmama u Srbiji mora se unaprediti. Uopteno - farme proizvode premale koli?ine mleka, a niska produktivnost ishrane uz nisku operativnu efikasnost uzrokuje visoke proizvodne trokove. Niska produktivnost ishrane ogleda se u niskoj konverziji hrane. Zato su, izme?u ostalog, krivi nedovoljna koncentracija hranljivih materija u osnovnom obroku te linearna primena koncentrata ujedna?enog sastava, sastavljenog naj?ec?e po kriterijumu niske cene, a ne funkcionalnosti. Neadekvatna ishrana povezana je direktno sa u?estaloc?u metaboli?ko - zdravstvenih poremec?aja koji se javljaju u obliku poremec?aja reproduktivnih funkcija i smanjene proizvodnje.

O prevazilaenju ovih problema, govorio je specijalista za ishranu mle?nih krava, profesor na Univerzitetu Illinois, SAD, Prof. dr Michael Hutjens.

Primenu u praksi predstavio je Jordan Matthews, suvlasnik i menader na farmi Rosy-Lane Holsteins, Wisconsin,SAD. Izlaganje moete pogledati OVDE.

Farmeri i ostali zainteresovani su imali priliku da ?uju iskustva sa farme koja obra?uje 700 hektara zemlje i proizvodi
mleko na 825 Holstein krava. Na farmi se nalazi vie od 1.500 ivotinja. Prose?na godinja proizvodnja se krec?e oko 14.000 litara po kravi. Mleko se prodaje mlekari koja je udaljena ca 300 km (Saputo kraj VAUPUN-a u Viskonsinu) i koristi se za proizvodnju sira. Proizvodni cilj je visoka proizvodnja uz naglasak na unapre?enje pojedinih delova menadmenta sa ciljem povec?anja profitabilnosti
celog preduzec?a, uz brigu za o?uvanje prirodnih resursa u okolini (kao to je voda, vazduh i zemlja), uz osiguranje ugodnog ivota za porodicu i radnike preduzec?a.

 
PREDSTAVLJANJE IPARD PROGRAMA 2014-2020
ponedeljak, 30 mart 2015 13:00

Predstavnici Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije prisustvovali su u ponedeljak, 23. marta, u Sava Centru predstavljanju IPARD programa 2014-2020. Program predvi?a ulaganja u iznosu od 175 miliona evra u mere podrke ruralnom razvoju u Srbiji.IPARD-foto-e1427127092293

Zajedno sa nacionalnim merama podrke (iz budeta) srpskim poljoprivrednicima ?e biti na raspolaganju, po?evi od kraja ove godine, ukupna suma od skoro 230 miliona evra do 2020. godine. Programom podrke ?e biti obuhva?ene investicije u proizvodnju i preradu mleka, mesa, vo?a, povr?a i ratarskih kultura. Svi prihvatljivi trokovi ?e poljoprivrednicima biti refundirati u iznosu od 60 do 70 posto ukupne investicije. Po prvi put ?e se investicije u IT za poljoprivrednu proizvodnju smatrati prihvatljivim trokom (oprema za pra?enje, kontrolu i upravljanje proizvodnim procesima). Sredstva iz IPARD programa ?e mo?i da koriste srednji ili velike proizvo?a?i, dok ?e mala poljoprivredna gazdinstva na raspolaganju imati sredstva iz srpskog budeta.

Celokupan IPARD program 2014-2020 moete pogledati OVDE.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 2 od 10

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2019 Udruženje proizvođača mleka Srbije