-
Naslovna Aktuelno
Aktuelno
Preventivne mere protiv kontaminacije kukuruza
petak, 27 septembar 2013 15:24

Izvor http://www.mpt.gov.rs/?lang=lat

Komisija za ocenu stanja useva kukuruza i pra?enje sadraja mikotoksina u kukuruzu roda 2013. godine, oformljena od strane Ministarstva poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede, predloila je set preventivnih mera kojih se proizvo?a?i i skladitari kukuruza moraju pridravati kako bi se spe?ila pojava aflatoksina i drugih mikotoksina u kukuruzu roda 2013. godine.

Opširnije...
 
OD DO SADA URA?ENOG - IZDVAJAMO
petak, 27 septembar 2013 14:40

Udruenje proizvo?a?a mleka osnovano je 2010. godine sa ciljem da objedini farmere i zastupa njihove interese kod dravnih i stru?nih institucija, dobavlja?a repromaterijala i pomo?nih sredstava i otkupljiva?a sirovog mleka. U me?uvremenu udruenje je, zahvaljuju?i postignutim rezultatima, postalo prepoznatljivo o ?emu svedo?i ?lanstvo preko 100 uspenih proizvo?a?a.

Opširnije...
 
ponedeljak, 18 mart 2013 00:00

AKTUELNI PROBLEMI U SEKTORU PROIZVODNJE MLEKA VEZANO ZA POJAVU AFLATOKSINA U MLEKU

Link: http://www.mc.rs/aktuelni-problemi-u-sektoru-proizvodnje.4.html?eventId=8906

 
ALJAZEERA - Kontekst: Industrija mlijeka
sreda, 19 decembar 2012 00:00

Zato mljekarska industrija u regiji posluje s gubitkom? Jesu li za proizvo?a?e najve?i problem niski poticaji, a najbolje rjeenje protesti?

ta poduzeti da bi industrija mlijeka bila isplativa, a mljekari zadovoljni? Mogu li zemlje regije ispuniti evropske standarde u proizvodnji i preradi mlijeka?

U Kontekstu razgovaramo o poloaju proizvo?a?a i prera?iva?a mlijeka, stanju u ovoj djelatnosti, problemima i mogu?nostima za njihovo rjeenje.

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 8 od 10

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2019 Udruženje proizvođača mleka Srbije