-
Naslovna Aktuelno
Aktuelno
utorak, 10 jul 2018 12:25

?lanovi Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije su po?etkom jula meseca posetili Ried u Austriji, gde su odabrali 40 priplodnih junica koje ?e uvesti u Srbiju i time pove?ati svoju proizvodnju.6e15409d 0129 48d0 917c 903c19f334e9

20971ded d237 4c74 9717 4154b8cca44596432635 a525 4297 b43e 233e3ec79326

 
petak, 24 novembar 2017 12:47

Udruenje proizvo?a?a mleka Srbije ?e i ove godine nastaviti tradiciju

organizovanja Kongresa mlekarstva u Beogradu. Kongres ?e se odrati 28.

novembra u hotelu Holiday Inn, sa po?etkom u 09:00 ?asova.

Ove godine, u?esnici Kongresa ?e se baviti transferom znanja i najboljom

praksom razvijenih poljoprivrednih sistema, sa nasim gostom,

zemljom partnerom, Republikom Austrijom.Na osnovu dugogodisnje

saradnje i postoje?ih sporazuma, nasi partneri i suorganizatori

III Kongresa mlekarstva Srbije ?e biti Austrijski poljoprivredni

klaster AAC i Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva, voda i zastite

zivotne sredine Austrije.

Detaljan program Kongresa moete pogledati ovde.

 
Potpisan Sporazum o saradnji sa Austrijskim poljoprivrednim klasterom
utorak, 18 april 2017 15:45

Po?etkom aprila, ?lanovi Upravnog odbora Udruenja, na ?elu sa predsednikom Ljubišom Jovanovi?em, posetili su Austriju, gde je potpisan Sporazum o saradnji izme?u Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije i Austrijskog poljoprivrednog klastera (Austrian Agricultural Cluster: http://www.aac.or.at/index.php/en/)astrijskiklaster poseta 1

Sporazum ?e zna?ajno doprineti postizanju glavnih ciljeva Udruenja, u smislu konstantnog poboljšavanja uslova poslovanja i podizanja konkurentnosti. Glavne teme za saradnju ?e biti:

- Organizacija zajedni?kih seminara na temu proizvodnje mleka I mesa I uzgoja stoke

- Transfer znanja i tehnologija putem edukacija i treninga

- Pomo? u razvoju proizvodnje mleka i mesa (tehni?ka I komercijalna podrška u planiranju investicionih projekata za IPARD fond)

- Uvo?enje IT programa za ??pametnu? proizvodnju ?? Smart Farming Solutions

- Uvoz prvoklasne simentalske genetikeaustrijski klaster poseta 2

Prilikom ove posete, ?lanovi Udruenja imali su priliku i da posete nekoliko uspešnih porodinih farmi, kao i Austrijsku nacionalnu izlobu goveda simentalske rase u Maishofen-u.austrijski klaster poseta izlozba

 
sreda, 26 oktobar 2016 11:04

Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost

U Beogradu je 24. oktobra 2016. godine odran drugi srpski Kongres mlekarstva u organizaciji Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije, a u okviru projekta "Podrška dijalogu izme?u javnih i privatnih aktera za sektor mleka" u Republici Srbiji, koji sprovode Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Na Kongresu su se okupili stru?njaci, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite ivotne sredine Republike Srbije, ali i predstavnici proizvo?a?a i prera?iva?kih kompanija, nau?noistraiva?kih institucija i srodnih udruenja, organizacija potroša?a, odnosno svi vani ?inioci u proizvo?a?kom lancu ovog strateškog sektora srpskog agrara.

IMG 7059

Kongres je otvorio Ljubiša Jovanovi?, predsednik Upravnog odbora Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije, istakavši sve šanse i izazove sa kojima se ovaj sektor susre?e, nakon ?ega se prisutnima obratio Dmitry Prikhodko, ekonomista Investicionog Centra UN FAO. On je izjavio da su globalne cene mleka u blagom rastu od juna ove godine, kao i da se predvi?a globalni rast potrošnje mleka i mle?nih proizvoda, što ide u prilog i srpskim proizvo?a?ima. "Veliki izazov za sektor mlekarstva predstavlja to što Srbija ima najmanji broj grla po farmi u Evropi, sa prosekom od 2,8 krave po doma?instvu. Za ve?u konkurentnost na doma?em i me?unarodnom trištu, neophodno je da se unapredi efikasnost proizvodnje i kvalitet mleka, kako bi se odgovorilo na standarde EU". zaklju?uje Prikhodko.

IMG 7056

Na prvom panelu koji se bavio dravnom institucionalnom podrškom sektoru, Nenad Terzi? iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite ivotne sredine, naglasio je da se i u narednoj godini planira snana podrška sektoru sto?arstva i da ?e zajedno sa predstavnicima Udruenja razmotriti predlog rekonstrukcije modela premiranja po litri mleka, a prema kvalitetu.

IMG 7052

U tri panela govornici i u?esnici su diskutovali i o zna?aju akreditovanja Nacionalne laboratorije, dodatnom opremanju proizvo?a?a mleka, prelevmanima na uvoz mleka, uvo?enju oznake kvaliteta za doma?e proizvode i brendiranju za me?unarodna trišta, kao i promeni modela podsticanja proizvodnje mleka od strane drave, a u pravcu stimulisanja višeg kvaliteta proizvoda.

IMG 7055

Na zatvaranju Kongresa, prisutni su se sloili da je cilj Udruenja i svih aktera u lancu proizvodnje i prodaje mleka da u narednih tri do ?etiri godine više od 90 odsto proizvedenog srpskog mleka bude u ekstra klasi kvaliteta.

Na slede?em linku moete pogledati detaljniji Izveštaj sa Drugog srpskog kongresa mlekarstva: Zapisnik i zaklju?ci.

Prezentacije sa Kongresa moete pogledati na slede?im linkovima: Sektor mlekarstva u Srbiji i Oznaka mesa i mesnih prera?evina.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 10

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije