-
Naslovna
SAJAM POLJOPRIVREDE
petak, 06 jun 2014 11:54

Udruenje proizvo?a?a mleka Srbije na me?unarodnom sajmu Poljoprivrede u Novom Sadu


2014-05-22 14.33.32Udruenje je bilo prisutno na 81. me?unarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, odranom od 20.-26. maja 2014. godine.

Opširnije...
 
OPORAVAK PROIZVODNJE MLEKA
ponedeljak, 04 novembar 2013 12:53

,,Kako oja?ati poloaj doma?ih proizvo?a?a i prera?iva?a mleka''.

izvor :http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=9177

31.oktobra 2013. u prostorijama PKS odrzan jezajedni?ki sastankisastanak Udruenja za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju PKS i Ministarstva poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede na temu,,Kako oja?ati poloaj doma?ih proizvo?a?a i prera?iva?a mleka''.

Iskustva iz zemalja EU ukazuju na ?injenicu da najve?i broj malih mlekara ne?e opstati u narednom periodu, jer ne?e imati ekonomskih mogu?nosti da uskladi svoje poslovanje prema zahtevima i standardima EU.

U Srbiji se godinje proizvede oko 1,5 milijardi litara mleka. Od toga, ?ak 98 odsto zauzima proizvodnja kravljeg mleka, 0,8 osto ov?ijeg, dok je oko 1,6 odsto proizvodnja kozjeg mleka. Vrednost proizvodnje na nivou gazdinstava iznosi oko 300 miliona evra, to ?ni oko 7,6 odsto ukupnog poljoprivrednog bruto proizvoda. Mlekarska industrija zauzima lidersko mesto u prehrambenoj industriji Srbije. Procena je da sadanje mlekare rade sa polovinom iskori?enosti, tako da preradni kapaciteti nisu prepreka pove?anju proizvodnje. Sto?arstvo Srbije ve? vie decenija ima tendenciju pada od dva do tri odsto godinje. Bez njega nema ni razvijene poljoprivrede. Stanje u ovoj delatnosti odrazilo se i na potronju mleka, po kojoj se nalazimo na pretposlednjem mestu u Evropi.

Prema rezultatima popisa poljoprivrede, u Srbiji ima 628.555 porodi?nih poljoprivrednih gazdinstava. Ukupna povrina kori?enog poljoprivrednog zemljita je 3.355.859 hektara, a ukupan broj goveda je 920.762. Prema poslednjim podacima Uprave za trezor Ministarstva finansija, registrovano je 330.000 poljoprivrednih gazdinstava.

Opširnije...
 
??????? ?? ? ????
četvrtak, 31 oktobar 2013 10:25

? ? ? ? ? ? ?
?? ????????? ?????????? ?? ??????? ????????????? ? ???????? ??????????????????????? ? 2013. ??????

???????????? ????????????, ????????? ? ????????????, ?????? ?? ??????? ??????? ????????? ??????? ?? ????????? ?????????? ?? ??????? ????????????? ? ???????? ????????????? ?????????? ? 2013. ??????

??????? ?????? ?????? ?? ??????????? ????? ?? ??????????, ????????????? ???? ?? ???????? ???????, ??? ?? ????????? ??????? ? ????? ???????? ??????????? ?? ????????? ?????????? ?? ??????? ????????????? ? ???????? ????????????? ?????????? ? 2013. ??????.

??????? ??????? ?? ????????? ?????????????? ??????? ?? ? ???? ?? 01.11. ?? 15.11.2013. ??????, ? ?????????? ????????? ?? ???????? ????????? ?????????? ??????? (???, ???????, ??????) ? ???????? : ?? ???????? ??????? ? ???????? ? ?????? ????????? ?????????? ?? ??????? ????????????? ? ???????? ????????????? ?????????? ? 2013 ??????", ????? ??? ???????????? ??????, ?? ?????? ?????? ?? ??????? ???????, ??. ?????? ??????? 4 6, 15000 ?????.

???????? ? ????????????? ?????? ?? ??????? ?????? ???????? ?? ????? ???????????? ????????????,????????? ? ????????????.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 9 od 14

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije