-
Naslovna
petak, 05 septembar 2014 14:21

Kompanija IMLEK obezbedila mainu za potrebe ?lanova Udruenja

pakovanje1Na predlog Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije, kompanija IMLEK uloi?e sredstva u formiranje mainskog prstena za potrebe ?lanova Udruenja, u cilju poboljanja sirovinske baze, odnosno kvaliteta sirovog mleka. Prva maina, koja ?e se koristiti za pakovanje hraniva (trebera i rezanca), stigla je u Srbiju i putena je u rad.pakovanje

Na slikama se moe videti demonstracija pakovanja presovanog rezanca koji ima 28% suve materije.

pak4

pak3

Formiranje mainskog prstena bi?e nastavljeno u narednoj godini.

rezanac

 
sreda, 20 avgust 2014 11:21

Unapre?enje kvaliteta sirovog mleka

Udruenje proizvo?a?a mleka Srbije uspostavilo je saradnju sa Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor iz Uica u okviru implementacije intervencije Unapre?enje kvaliteta tradicionalnih proizvoda od mleka koja je deo Programa razvoja privatnog sektora u jugozapadnoj Srbiji (PSD), koji se sprovodi uz podrku vajcarske agencije za saradnju i razvoj SDC.


U okviru ove intervencije dogovorena je me?usobna saradnja na polju edukacije proizvo?a?a mleka, organizovanje okruglog stola na temu unapre?enja kvaliteta sirovog mleka, prezentovanje zakonske regulative i novog biznis modela koji se zasniva na pla?anju mleka od strane mlekara po kvalitetu, a ne samo po koli?ini i uvo?enje savetodavne slube za farmere od strane mlekare.

 
ponedeljak, 11 avgust 2014 14:12

farma na kojoj vlada obeleava 100 dana rada: jedna od najboljih u srbiji, a napravila ju je ena

Premijer Srbije Aleksandar Vu?i? i ?lanovi vlade obili su Ba?ko Gradite povodom obeleavanja 100 dana rada nove vlade. Farma Katalin Mulai, koja je jedan od ?lanova Upravnog odbora Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije, odabrana je kao jedno od najuspenijih poljoprivrednih gazdinstava, koje danas pla?a porez dravi, a nastalo je zahvaljuju?i li?nom preduzetnitvu i inicijativi jedne osobe.

Katalin VucicVu?i? je nakon obilaska farme "Mulai" u Ba?kom Graditu rekao da je politika drave i ove vlade da pomae uspene da postanu jo uspeniji, za razliku od prethodnih vlada koje su uvek pomagale neuspene.

Prema njegovim re?ima za obeleavanje 100 dana rada Vlade nije moglo da se izabere bolje mesto od farme "Mulai". Nismo mogli da izabermo bolju lokaciju. Svi mi moemo od vas da se nau?imo radu, marljivosti, potovanju obaveza. Za vas ne postoji vikend, morate da radite 365 dana, morate da ustanete u 4 ujutru. Malo je ovako uzornih, velikih i uspenih doma?instava u naoj zemlji" , rekao je Vu?i?.katalin vucic 2

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 5 od 14

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije